Brussel Brost – September 2019

Brussel Brost is een gratis muziekfestival dat jaarlijks eind september plaatsvindt in Brussel. Al sinds 2010 wordt Brussel Brost georganiseerd en meer dan 10000 studenten trappen hier samen het academiejaar op gang. Het festival gaat sinds 2018 door op de site van Tour & Taxis. 
Flex Solutions BVBA werkte voor de tweede maal mee aan dit project en verzorgde alle deco en signing op en rondom het festival terrein. Twee dagen regen tijdens de opbouw weerhield ons team niet om alles op tijd klaar te krijgen.

Brussels Brost is a free music festival that takes place in Brussels every year at the end of September. Brussels Brost has been organized since 2010 and more than 10000 students start the academic year together. The festival has been running on the Tour & Taxis site since 2018.
Flex Solutions BVBA participated for the second time in this project and took care of all deco and signing on and around the festival site. Two days of rain during the build-up did not prevent our team from getting everything ready in time.