Volgspotters – Followspotters – Volgspotsystemen – Followspot systems – Workshops

Sinds augustus 2018 vervoegde Ilse Witlox het team van Flex Solutions BVBA. Met haar aan boord konden we onze service op gebied van volgspotters uitbouwen. Ilse heeft gedurende jaren een hoop ervaring kunnen opdoen ivm volgspotten. Zij was trouwens nauw betrokken bij de eerste introductie en integratie van Robospot in de musical 'The Little Mermaid'. Meerdere volgsystemen kwamen op de markt en leerde Ilse kennen gedurende diverse producties zoals de musical 40-45, Groots, etc

Door onze expertise met de diverse systemen (Robospot, Follow Me, PRG Ground Control, etc) kunnen we voor diverse producties volgspotters opleiden en/of trainingen voorzien. Tevens kunnen we u als producent ondersteunen in het aanleveren van bekwame en flexibele volgspotters. 

Neem gerust contact met ons op moest u vragen hebben over onze aanpak.

  

Since August 2018, Ilse Witlox has joined the Flex Solutions BVBA team. With her on board, we were able to expand our services in the field of followspottters. Ilse has been able to gain a lot of experience during the years. She was also closely involved in the first introduction and integration of Robospot in the musical 'The Little Mermaid'. Several tracking systems came on the market and got to the knowledge of Ilse during various productions such as the musical 40-45, Groots, etc

Thanks to our expertise with the various systems (Robospot, Follow Me, PRG Ground Control, etc.), we can train followspotters and provide 'on-field' training for various productions. We can also support you as a producer in supplying competent and flexible followspotters.

Please contact us if you have any questions about our approach.